Böyle bir televizyon için para ödemek istemiyoruz!

Yeni yasa düzenleme ile televizyonu olsun olmasın, her aile ayda 17,98 Euro ödemeye mecbur kılındı. Yeni getirilen bu sistem kamusal yayınla ilgili zaten var olan memnuniyetsizliğin daha da artmasına yol açti. Tüm televizyon kanallarında, radyoda, gazetede yeni harç sistemine ve basın yayın politikalarına karşı çikan muhalif sesler güçlü politik bir tepkiye nasıl dönüştürülebilir? Yeni sisteme geçerken içinde bulunduğumuz durumu gözden geçirmenin tam sırasıdır diyoruz ve eyleme geçiyoruz.

Bu bir grev çağrışıdır. Yeni yasayla tabi tutulduğumuz harçları ödememe çağrışıdır! Giderek güçlenen muhalif sesleri harçları ödememe eylemiyle görünür kılma çağrışıdır. Greve gidiyoruz, çünkü kamusal yayının geleceği ile ilgili yapılacak tartışmada ses sahibi olmak istiyoruz.

Basın yayın hakkını elinde tutan, demokratik olmayan ve muhalif seslere yer vermeyen bir kuruma destek vermek istemiyoruz. Şu an yayın yapan kamusal kanallar objektif olmaktan çok uzaklar. Çünkü kanalların yayın politikaları parti politikalarına göre belirleniyor. Özel kanallardan hiç farkları yok, yayın politikaları tek bir ilkeye saygı gösteriyor: Die Quote (kota)! Kamusal yayından beklentileri karşılamaktan uzaklar.

Harç sisteminin değişmesi bu konuyu gündeme getirmek için bir şansdır. Televizyon ve Radyo Kurumları sadece finansal yapılarıyla değil her tür işlevleriyle yeniden gözden geçirilmeli ve revize edilmeli.

Oysa Eyalet Hükümeti`ndeki ve Radyo Televizyon Üst Kurumu’ndaki karar mekanizmaları bu konunun tartışılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Tartışmayı alevlendirmemek için harçlarin toplanma tarihini geçiktiriyorlar. Tutumlarını haklı çıkarmak için ortalığın yatılmasını bekliyorlar.

Yeni Basın-Yayın harçını kabul etmememiz içinde yasadığımız dijital çağda mümkün değil. Ama bu kadar harç ödeyeceksek karşılığında aldığımız hizmet hepimizin yararına olmalı. Şimdi harçları ödemeyerek greve gidiyorsak bu ödediğimiz harçların nasıl kullanıldığı konuşunda hak sahibi olmak istememizdendir. Ayrıca harçların sosyal eşitlik ilkeleri gözetilerek hesaplanmasını talep etmekteyiz. Ekonomik ve politik şeffaflık istiyoruz. Kamusal yayın en az onu izleyen kullanıcılar kadar çoğulcu olmalıdır. Orada herkesin, her kesmin sesi temsil edilmelidir.

Biz hem prodüktörlerin hem de kullanıcıların oluşturduğu bir insiyatifiz. Herkes insiyatifimize davetlidir.

Bize şimdi katıl! Join us Now!

Remote-Control